PasekTop Pasek Logo Twitter Facebook Youtube Strona główna Kreska Aktualności O nas Plany zajęć Program studiów Kontakt
bootstrap carousel Menu tło Tytuł o nas

Dla kogo?
Profil kandydata
Studia są przeznaczone dla osób świeckich, członków instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, które chcą studiować w miejscu zamieszkania, bez konieczności częstych przyjazdów na uczelnię. Większość kandydatów mieszka daleko od Warszawy lub zagranicą i z różnych względów nie może uczestniczyć w cotygodniowych zajęciach. Kandydaci są osobami pracującymi w różnych zawodach i potrafią pogodzić pracę zawodową ze studiami. Konieczne jest uczestnictwo w trzech pięciodniowych sesjach wykładowo-egzaminacyjnych w ciągu roku, trwających od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni w Warszawie.

Co oferujemy?
AKW oferuje 6-letnie niestacjonarne studia magisterskie w systemie blended-learning na kierunku teologia ze specjalnościami: teologia ogólna lub katechetyka, które odbywają się w cyklu trymestralnym. System blended-learning (mieszany learning) łączy udział w zajęciach w siedzibie uczelni z e-learningiem.

Co po studiach?
Profil absolwenta
Wszyscy absolwenci otrzymują tytuł magistra teologii: ze specjalnością katechetyka lub teologia ogólna.
Absolwent ze specjalnością katechetyka może podjąć pracę na stanowisku nauczyciela religii w szkole, na każdym etapie edukacyjnym, absolwent ze specjalnością teologia ogólna jest natomiast przygotowany do pracy w redakcjach katolickich czasopism, rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych, portali internetowych.
Absolwenci mogą twórczo angażować się w organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach promujących wartości chrześcijańskie. Są przygotowani do swobodnego działania w różnych obszarach życia społecznego: w edukacji, nauce, mediach, biznesie i polityce.

Forma wykładów
W systemie kształcenia na odległość ważna jest obowiązkowość i umiejętność samodzielnej nauki. Każdy może pracować w swoim tempie w domowym zaciszu. Materiały do nauki udostępniane są studentom za pośrednictwem internetu.
Studenci biorą udział w trzech pięciodniowych sesjach wykładowo-egzaminacyjnych w ciągu roku (od poniedziałku do piątku), odbywających się na AKW przy ul. Dewajtis 3 w Warszawie.

Kierownik studiów
Ks. dr Andrzej Tulej, e-mail: atulej@pwtw.pl

Opłaty
Koszt studiów: 1000 zł za cały rok akademicki.

Sekretariat
ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa
tel/fax.: +48 22 869 98 90
e-mail: sekretariat@akademiakatolicka.pl

Godziny pracy sekretariatu są podane
na stronie głównej uczelni w zakładce kontakt

Zobacz więcej
www.akademiakatolicka.pl
YouTube: Studiuję u siebie
Jesteśmy na Facebooku: PWTWWarszawa

Pani

Platforma w budowie. Ew. uwagi i trudności prosimy zgłaszać na adres: admin@e-akademiakatolicka.pl.

Stopka